grupbo_alta

Som persones de Sabadell que hem constituït una plataforma ciutadana amb el convenciment que hem de posar al capdavant els interessos de la ciutat. La nostra vocació és estrictament local.

Les persones que formem 100% SABADELL veiem el món de diferents maneres, però coincidim plenament en la visió i compromís de la nostra ciutat. És per això, que presentem un equip de persones amb la formació, l’experiència i la capacitat necessària per governar. Sabadell té un immens potencial i cal posar al davant persones que la coneguin, sàpiguen gestionar els recursos municipals i liderar projectes que il·luminin el futur més pròxim.

Treballem per una ciutat neta i amb espais verds, que garanteixi la seguretat de tots, amb una bona xarxa de transport públic i oportunitats laborals per millorar la vida dels barris. Aquest és el nostre full de ruta per tal que els nostres veïns desenvolupin la seva vida a Sabadell.

 


Somos personas de Sabadell que hemos constituido una plataforma ciudadana bajo el convencimiento de que debemos poner por delante los intereses de la ciudad. Nuestra vocación es estrictamente local.

Las personas que formamos 100% SABADELL vemos el mundo de maneras diferentes, pero coincidimos plenamente en la visión y compromiso de nuestra ciudad. Por ello, presentamos un equipo de personas con la formación, la experiencia y la capacidad necesaria para gobernar. Sabadell tiene un potencial inmenso y debe tener al frente personas que la conozcan, sepan gestionar los recursos municipales y liderar proyectos que iluminen el futuro más próximo.

Trabajamos por una ciudad limpia y con espacios verdes, que garantice la seguridad de todos, con una buena red de transporte público y oportunidades laborales que permitan una mejora en la vida de los barrios. Esta es nuestra hoja de ruta para que nuestros vecinos desarrollen su vida en Sabadell.

 

 

Anuncis
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close