MARISOL MARTÍNEZ

MarisolMartinez

Marisol Martínez és una dona compromesa que, des de jove ha tingut una forta vinculació social a través de la seva participació en entitats, ONG’s i dins del món de la política. És mare de dos joves,  li agrada llegir biografies de personatges històrics al seu temps lliure.

Ha treballat al sector tèxtil de Sabadell i com a monitora de temps lleure i esport, el que li ha generat una gran sensibilitat envers temes de drets laboral i la infància i es considera una “feminista practicant”. La seva formació en dret laboral i mètodes d’organització li han donat moltes eines de coneixement  sobre gestió pública i d’equips humans.

Actualment, és la Tercera Tinent d’Alcalde a l’Ajuntament de Sabadell i Regidora de Comerç, Consum, Turisme, Esports i Eines Comunicatives. És una gran coneixedora de la realitat de Sabadell, de la seva diversitat i les seves oportunitats. Creu que la representació pública ha de basar-se en la proximitat i compromís amb els ciutadans.

Correo: mmartinez@ajsabadell.cat 

Twitter: @marisolguanyem

Facebook: Marisol Martínez

Instagram: @MarisolGuanyem

Anuncis
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close